Pågående Projekt

Joelin fastigheter har fått nöjet att iordningställa och hyra ut nya lokaler till Swegon Home Solutions som tillverkar och säljer ventilationslösningar till boendemiljöer. Det blir nya Produktions, lager, kontors och personalutrymmen. Den totala ytan är ca 2300m2 som tas i bruk 1 Jan 2017