Hyran

Hyran betalas alltid i förskott

Hyran ska enligt hyreslagen vara oss tillhanda sista vardagen före den månad som den avser. Det betyder att hyran för april ska vara betald sista vardagen i mars. Vi skickar ut en hyresavi till dig ett par veckor innan den ska betalas. Av säkerhetsskäl tar vi inte emot kontantbetalningar.

Borttappad hyresavi

Har du tappat bort din hyresavi kan du kontakta oss för att få en ny.

Betala i tid!

För att undvika inkassokostnader, dröjsmålsränta eller betalningsanmärkningar är det viktigt att hyran eller ev. fakturor betalas i tid. Om du inte betalar hyran eller vid upprepade tillfällen är sen med inbetalningarna, kan du förlora din hyresrätt och bli avhyst. Vid utskick av inkassokrav debiteras en lagstadgad avgift.