Jour & Akutärenden

Telefon 0510‑29080

Vardagar 16.00‑07.00 samt hela dygnet lördagar, söndagar och helgdagar.

På vanlig arbetstid vänder du dig till vårt kontor på 0510-29080 eller vår Fastighetsansvarige Joel Gustavsson 0706 443766

Vi hjälper dig om du har oturen att råka ut för något akut problem efter ordinarie arbetstid. Till akuta problem hör sådant som måste åtgärdas omedelbart för att inte problemen ska förvärras. Under vissa förutsättningar kan du också få hjälp med upplåsning om du har låst dig ute.

Skador och fel i bostaden eller huset

Det kan vara vattenläckor, stopp i avlopp eller toalett, en kyl/frys som inte fungerar. Om strömmen försvinner är det bra om du först kontrollerar om det gäller flera eller bara dig. Är det bara hos dig det är strömlöst — prova gärna om det räcker med att byta en säkring i proppskåpet.

Allvarliga störningar

Hög musik, fester eller andra typer av störningar kan tyvärr uppstå överallt. Oftast beror det på rent oförstånd och ett vänligt påpekande mellan grannar brukar räcka. Men om du har försökt med det, utan resultat, eller om du inte vet hur du ska hantera situationen ringer du på kvällar och helger till 0706-443766. Du måste tala om vem du är men jourpersonalen talar aldrig om för den som stör vem som gjort anmälan. Självfallet får man inte störa sina grannar någon gång på dygnet men en bra tumregel är att det bör vara lugnt mellan kl 22.00‑07.00.

Upplåsning

Om du har låst dig ute kan du under vissa förutsättningar få hjälp. För att vi ska kunna hjälpa dig måste du:

  • – finnas med på hyresavtalet.
  • – kunna legitimera dig.
  • – kontant betala avgiften för upplåsning direkt till den som låser upp för dig. Kostnad f n 500 kr (okt 2017).