Fastigheten innehåller både kontors och lager/produktions lokaler som går att hyresanpassa efter behov till just er verksamhet. Stora ytor utomhus. För närvarande finns en ledig lagerlokal på 60 M2 samt en byggbar tomt om 2500 m2.

Kontakta oss

Adress Typ av lokal Storlek Tillträde fr.o.m.
Hissgatan 2 Kontors- och lager/produktionslokaler
  • 60 M2
Efter överenskommelse.