Denna fastighet innehåller bl a kontorsytor, butik/lager och stora gym-lokaler.
För närvarande finns en ledig lokal om 200 m2 i källarplan.

Kontakta oss