Här finns både små och stora lokaler som hyresanpassats för våra hyresgäster.
För närvarande finns en lokal om 80 m2 ledig. Ytan är ej inredd och kan anpassas helt efter egna önskemål.

Kontakta oss