I denna lagerlokal finns många möjligheter till varierad verksamhet. Utmärkta lagerytor men även delar som är lämpliga för annan verksamhet. Lagerytan är ca 400 m2.

Kontakta oss

Lagerlokal