Miljö

Vi värnar om miljön och vi vill och försöker att utveckla oss kontinuerligt inom detta område.

Vi jobbar ständigt med att hitta energibesparande åtgärder både inom el värme och ventilation.

Som hyresgäst kan du hjälpa oss med detta både genom att inte använda för mycket kyla eller värme!