Pågående Projekt

Joelin fastigheter har fått nöjet att iordningställa och hyra ut nya lokaler till Swegon Home Solutions som tillverkar och säljer ventilationslösningar till boendemiljöer. Där finns nya Produktions, lager, kontors och personalutrymmen. Den totala ytan är ca 2300m2 som togs i bruk 1 Jan 2017

När samtliga innerutrymmen nu är färdiga återstår utsidan på fastigheten.
Det är ett intressant och glädjande projekt att klä fastigheten på utsidan så den blir en attraktiv syn i dessa “industrikvarter” som snart gränsar till nya hamnstaden.