Sopsortering

Hushållssopor

Vi tillämpar sopsortering i alla våra lokaler. Det är enkelt att lägga var sak på sin rätta plats. På de flesta platser sköter vi sen om bortforslingen. Anvisning om plats finns annars i var fastighet.

Övrigt avfall

Glas, batterier och glödlampor, grovsopor, elapparater, kemikalier och annat avfall måste du själv forsla till någon av de kommunala återvinningsstationer som finns runt om i Lidköping. Läs mer på kommunens hemsida om var och hur.