Lagerlokaler

Fastigheten har idag butik i den ena ändan och består i ö...

På Sockerbruksgatan 5 nära Vänern finns dessa byggnader s...

Denna fastighet innehåller bl a kontorsytor, butik/lager ...

Fastigheten består av 3st huskroppar varav den ena innehå...

I denna fastighet färdigställdes under 2016 lokaler för e...