Produktionslokaler

Denna fastighet byggdes 2015 och nyttjas enbart av Nobina...

På Sockerbruksgatan 5 nära Vänern finns dessa byggnader s...

I denna fastighet färdigställdes under 2016 lokaler för e...