« Tillbaka till våra fastigheter

Timmervägen

Fastigheten består av 3st huskroppar varav den ena innehåller kontors och personalutrymmen, en huskropp innehåller lite mindre ”hantverkarlokaler” med portstorlek 3×3 meter…..Detta hus innehåller även en tvätthall som används av våra hyresgäster

Den tredje huskroppen har stora ”hantverkarlokaler” med portstorlek 4,50×5 meter och 5×5,5meter dessa har även ett entresolplan där man kan ha kontor och personalutrymmen eller lagerutrymmen

Utanför alla husen finns en stor gårdsplan för smidig lossning av både små och stora leveranser

Kontakta oss